top of page

 

​3/12/22, 19.00

Ljubljana New Music Forum Festival

Slovenian Philharmonic Hall, Ljubljana

Klangforum Wien

12/12/22, 18:00

Zykluskonzert 2

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Vienna, Austria

Klangforum Wien

12/12/22, 20:30

Zykluskonzert 2

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Vienna, Austria

Klangforum Wien

13/01/22, 18:00

Zykluskonzert 3

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Vienna, Austria

Klangforum Wien

13/01/22, 20:30

Zykluskonzert 3

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Vienna, Austria

Klangforum Wien

07/02/22, 20:30

Tour USA

Library of Congress, Washington

Klangforum Wien

10/02/22, 20:30

Tour USA

Fromm Concert, Havard University

Klangforum Wien

17/02/22, 18:00

Enno Poppe Speicher

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Vienna, Austria

Klangforum Wien

17/02/22, 20:30

Enno Poppe Speicher

Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal, Vienna, Austria

Klangforum Wien

bottom of page